Olağan Genel KurulJİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANIDIR!

Jinekolojik Endoskopi Derneği Olağan Genel Kurulu 17 Kasım 2019 tarihinde Saat :13.00’da Hilton Oteli İzmir (Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 35210 İZMİR) ‘de gerçekleştirilecektir.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul 24 Kasım 2019 (Bu Tarihi Dikkate alınız!!) tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir.

 

Jinekolojik Endoskopi Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

  • Açılış ve Saygı Duruşu
  • Divan Başkanı ve Kurullarının Seçimi
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
  • Denetim Kurulu Raporunun Sunulması
  • Bilanço Sunulması
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
  • Tüzük Değişikliği Önerisi
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış