Genç Endoskopistler Grup Bilgilendirme


gep 001Genç Endoskopistler Platformu 2013-2014 Akademik Yılı Programı hakkında;
Amaç: Jinekolojik Endoskopi Derneği himayesinde oluşturulmuş Genç Endoskopistler Platformunun 2013-2014 akademik yılı içerisindeki çalışma ve etkinlik programlarının oluşturulması.


Öneriler;
1.     JED Bülteni hazırlanmasında GEP olarak aktif rol alınması
2.     2013-2014 akademik takvimi içerisinde bir GEP toplantısı yapılması. Bu toplantının 20-22 Mart 2014 yılında yapılması planlanan 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumuna entegre edilmesi.
3.     GEP üyeliklerinin düzenlenmesi ve yeni ihtisas almış Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile iletişim.
4.     Kadın Hastalıkları ve Doğum son yıl asistanları ile irtibata geçilmesi.
5.     İlk toplantımızda kararlaştırılan video journal kurulması konusunda nihayete ulaşılması.
6.      Jinekolojik Endoskopi Derneğinin bölgesel workshop etkinliklerinde GEP olarak sürekli katılım ve görev alınması.
7.     GEP olarak yukarıda bahsi geçen etkinliklerde,
   a.  Endoskopik cerrahide video kayıt,
   b.  Endoskopik cerrahide video Düzenleme, konu başlıkları ile görev alınması.

Yukarıdaki başlıklara ilave olarak tüm GEP üyelerinin katkı ve önerilerini 4 Ekim 2013  tarihine kadar mail grubumuzda paylaşması ve planlamanın sonuçlandırılarak JED yönetimine sunulması.
Tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.


Saygılarımla,
Ali Akdemir
Ege Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD