Bildiri Özeti Gönderme Kuralları
Video ve poster bildiri özetleri on-line bildiri gönderim sistemi kullanılarak 2009.jed.org.tr adresi üzerinden  gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özeti son gönderim tarihi : 13 Mart 2009
Yazım Kuralları
  1.        Özetler on-line bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2.        Yazarların adı, soyadı ve kurumları eksiksiz ve ünvan belirtmeksizin yazılmalıdır.
  3.        İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltmadan yazılmalıdır.
  4.        Bildirilerin kabul edilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydının olması gerekmektedir.
  5.        Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı (parantez içinde) belirtilmelidir.
  6.        İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat
             edilmelidir.
  7.        Özet içinde resim kullanılmamalıdır.
  8.        Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal
            ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  9.        Özetin tamamı; başlık adı, yazar adı ve soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi
            geçmemelidir.
10.        Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-mail ile yapılacağından, on-line bildiri sisteminde kayıt
            esnasında sürekli kullandığınız bir e-mail belirtiniz.
11.        Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır.

Video Bildirileri
Video sunumları bilgisayar bağlantılı projeksiyon sistemiyle sunulacak olup, sunum süresi 10dk. ile sınırlandırılacaktır. Video bildiriler için sistemden bildiri özetinizi göndermeniz gerekmektedir.
Video Değerlendirme Jürisi
Prof. Dr. Gürkan Uncu - Doç. Dr. Fatih Şendağ - Doç. Dr. Tayfun Bağış
Poster Bildirileri
Kongre Bilimsel Kurulu tarafından kabul edilen poster bildirileri için, kongre merkezinde özel bir alan ayrılacaktır. Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen gün ve saatler arasında posterlerini asmaları gerekmektedir. Poster bildirilerinin boyutları 70 cm (en) x 100 cm (yükseklik) olmalıdır.
Ödüller
Bilimsel Komite tarafından seçilecek olan en iyi 3 video sunumuna sertifika ve para ödülü verilecektir.
Birincilik ödülü: 1.500.-TL, İkincilik Ödülü: 1.000.-TL, Üçüncülük Ödülü: 500.- TL