Sayın Meslektaşlarımız,


Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler  ve  son yıllarda robotik cerrahinin jinekolojide geniş uygulama  alanı bulması,  endoskopiye olan ilgiyi daha da arttırmıştır. Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED) tarafından, ilki 2004 yılında,  ikincisi 2007 yılında düzenlenen Jinekolojik Endoskopi Kongresi'nin üçüncüsü 7-11 Nisan 2009 tarihleri arasında Çeşme - İzmir'de gerçekleştirilecektir.

Genç bir dernek olmasına rağmen 700'ü aşkın üyesi bulunan, Amerika ve Avrupa'nın saygın endoskopi derneklerince (ESGE, AAGL) ortak çalışma derneği olarak kabul edilen JED, ülkemizde endoskopik cerrahi ile uğraşan jinekologları bir şemsiye altında toplamayı ve endoskopik uygulamaların Türkiye sathında yayılabilmesini hedef edinmiştir.

Artık endoskopik cerrahi, jinekologların ilgi göstermek zorunda oldukları bir alan haline gelmiştir. Gerek "genel jinekoloji" gerek "reprodüktif endokrinoloji ve infertilite" gerek "onkoloji" gerekse "ürojinekoloji"  ile uğraşan  kadın doğum hekimleri giderek artan oranda endoskopik cerrahiye ilgi duyar ve uygular hale gelmişlerdir.

Ege'nin incisi Çeşme - İzmir'de gerçekleştirilecek olan kongremizde Laparoskopi ve Histeroskopi alanlarındaki son gelişmeler, konularında deneyimli yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından siz değerli meslektaşlarımıza aktarılırken, gerçekleştirilecek canlı cerrahi uygulamalar ile  katılımcılar klinik pratiklerine faydalı teknikleri görme olanağını bulacaklardır. Ayrıca kongre öncesi gerçekleştirilecek kurslar ile meslektaşlarımız daha interaktif bir ortamda kendilerini geliştirme güncelleme ve pratik edinme fırsatı elde edeceklerdir. Bununla birlikte endoskopi ekibinin vazgeçilmez bir parçası olan hemşireler için de bir kurs düzenlenmesi planlanmıştır.

Duyurumuzdaki sloganda olduğu gibi, 'Herşey göründüğü gibi değildir!'  Bilgiyi, deneyimleri ve geleceği paylaşmak üzere hepinizi JED'in 3. kongresine bekliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.   


       Prof. Dr. Onur BİLGİN                                                        Doç. Dr. Fatih ŞENDAĞ
       JED ve Kongre Başkanı                                                    JED ve Kongre Genel Sekreteri