Kongre Bilimsel Sekreteryası
Doç. Dr. Fatih ŞENDAĞ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.
Bornova - İzmir

Tel          : (0 232) 390 17 00
web         : www.jed.org.tr
e-posta    : fatih.sendag@gmail.com

Organizasyon Sekreteryası
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Zümrüt Blokları
Zümrüt 17 D.7  Ataşehir - İstanbul
Tel          : (0 216) 456 02 19
Faks        : (0 216) 456 40 84
web         : www.opteamist.com
e-posta    : jed2009@opteamist.com